Kalite


Sürdürebilirlik Raporumuz İçin Tıklayınız
Sürdürülebilirlik Sertifikamız İçin Tıklayınız 

POLİTİKALARIMIZ 

 

ÖLÜDENİZ BLU ÇEVRE POLİTİKASI

 

Kurulduğu günden bu yana çevreyi ve doğal kaynakları koruma konusunda gösterdiği özen ve çalışmalarla Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan Ölüdeniz Blu Hotel, bu belge ile çevre dostu çalışmalarını taçlandırdı. 

Burada çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltmayı hedefleriz.

Bunun için;

 

• Yasal düzenlemeler çerçevesinde çevreye verdiğimiz zararın etkisini değerlendirir ve azaltacak yöntemler geliştiririz,

 

• Her türlü kirliliğe sebep olabilecek ve çevreye zarar verebilecek kazaları önlemeye çalışırız,

 

• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz. Bu yaklaşımla daha fazla atığın geri dönüşüm şansına sahip olacağını, doğaya zarar vermeden yok edilebileceğini biliriz. Atık miktarını azaltmayı hedefleriz,

 

• Daha az atık çıkmasını sağlayacak şekilde ürün/malzeme alımı konusunda çalışmalar yaparız. Atık miktarını yıldan yıla azaltmayı hedefleriz,

 

• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,

 

• Otelimizde sunduğumuz yiyecek-içecek miktarını, misafir sayımıza göre planlayarak; daha az yiyecek-içeceğin çöpe gitmesini, artan sağlıklı yiyeceklerin ise tesis içinde/dışında değerlendirilmesini sağlarız,

 

• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,

 

• Çıkan atıkları; kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz,

 

• Genel alanlarda bulunan atık ayrışım üniteleri ve belirlenmiş atık depolama alanlarının nasıl kullanılacağını biliriz,

 

• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,

 

• Çevre görevlimiz ile birlikte yasal süreler dâhilinde atık yönetim planımızı güncelleriz ve yasal periyotlarda resmi bildirimini yaparız,

 

• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız,

 

• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız,

 

• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız,

 

• Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın çevre koruma ve atık yönetimi politikamıza katılımını sağlamak için çalışmalar yapar, bu felsefenin bir yaşam kültürü haline gelmesi için çalışırız.

 

 

 

 

 

Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve Çalışan Hakları politikaları otelimiz için oldukça önemlidir. İşte otelimizde uyguladığımız politikaların maddeleri:

 

ÖLÜDENİZ BLU KADIN HAKLARI POLİTİKASI:

  

  • Otelimiz, kadınların iş yerinde eşit haklara sahip olmalarını sağlamaktadır.
  • Otelimiz, kadınların cinsel tacize maruz kalmalarına karşı sıfır tolerans politikası benimsemektedir.
  • Otelimiz, kadınların hamilelikleri sırasında iş yerindeki haklarını korumaktadır.

 

  

ÖLÜDENİZ BLU ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI:

 

  • Otelimiz, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verebilecek faaliyetlere izin vermemektedir.
  • Otelimiz, çocukların cinsel istismarına karşı sıfır tolerans politikası benimsemektedir.
  • Otelimiz, çocukların çalıştırılmasına karşı sıfır tolerans politikası benimsemektedir.

 

 

ÖLÜDENİZ BLU ÇALIŞAN HAKLARI POLİTİKASI:

 

  • Otelimiz, çalışanların eşit haklara sahip olduğunu kabul etmektedir.
  • Otelimiz, çalışanların herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlamaktadır.
  • Otelimiz, çalışanların insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaktadır.